Regulamin Sklepu levoit.pl

1. Sklep internetowy levoit.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę levoit.pl

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

levoit.pl
VMC Bartosz Marchewka
Ul. Zawiszy 14 lok. 15
01-167 Warszawa
NIP 7542783634
REGON 160025042

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie levoit.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie levoit.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena brutto, która widnieje przy każdym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążącą ceną dla stron transakcji .

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy Fakturę VAT lub paragon.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej jako Kurier DPD, Kurier InPost, paczkomat InPost (deklarowany czas dostawy wynosi od. 1-2 dni).

6. Sklep levoit.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez przewoźnika z umów obsługi przewozowej. Kupujący pokrywa koszt dostawy według stawek określonych w cenniku dostawy.

7. Możliwe są następujące formy płatności:

Tpay– płatności internetowe, szybkie i bezpieczne przelewy przez Internet

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

PRZELEW TRADYCYJNY – wykonasz go będąc zalogowanym bezpośrednio do swojego konta.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, levoit.pl dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

ZA POBRANIEM – płatność przy odbiorze przesyłki.

W PUNKCIE ODBIORU – dotyczy odbioru osobistego

8. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep levoit.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

9. Przy niektórych towarach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie
do chwili realizacji zamówienia.

10. Jeśli zakup okazał się nietrafiony, możliwa jest wymiana na inny produkt lub zwrot produktu, pod warunkiem, że towar nie był jeszcze używany oraz posiada oryginalną metkę.

11. Koszty wysyłek związane z wymianą produktu na inny pokrywa Kupujący. Zwracany towar, wraz z dokumentem sprzedaży, należy przesłać na własny koszt oraz opłacić powtórną wysyłkę.

12. Jeżeli wymiana wynikła z powodu pomyłki ze strony sklepu lub wady fabrycznych produktu (uzasadniona reklamacja), sklep zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wymianą towaru i postara się zrekompensować wynikłe niedogodności.

13. Odstąpienie od umowy/ zwrot towaru.

Klient, który zawarł z przedsiębiorcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 60 dni od dnia otrzymania produktu. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą elektroniczną lub poprzez złożenie pisemnego oświadczenia osobiście w siedzibie firmy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

14. Klient zobowiązany jest odesłać towar wraz z dokumentem zakupu. Należy to zrobić niezwłocznie od powiadomienia o odstąpieniu od umowy zakupu. Towar należy odesłać na własny koszt. Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru z powrotem.

Adres dla przesyłek wymiana / zwrot :

Ul. Świętojańska 175A
07-200 Wyszków

15. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

16. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie levoit.pl.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym levoit.pl jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

17. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym levoit.pl, zarejestrowanym pod domeną o nazwie slevoit.pl l i są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

18. Reklamacja produktu

18.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
18.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
18.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
18.3.1. pisemnie na adres: ul. Świętojańska 175A 07-200 Wyszków;
18.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@levoit.pl;
18.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
18.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
18.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Świętojańska 175A 07-200 Wyszków. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
18.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

19.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
19.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
19.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
19.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
19.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

Dane kontaktowe znajdziesz w stopce strony.